Steinhusets Venner – årsmøte

Årsmøte

Steinhusets Venner

Mandag 04. april 2022 kl. 18.00

Saksliste:

Velkommen ved leder

Valg av møteleder

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Årsmøtet varslet på Steinhusets hjemmeside og på Facebook.

Årsmelding og regnskap lagt ut på hjemmesiden.

  • Årsmelding for 2021
  • Regnskap for 2021
  • Valg ved valgkomitéen
  • Innkomne saker
  • Orientering om tiltak i Steinhuset

Gran 26. mars 2022

Amund Bø

Leder

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2021                   Valgt                          På valg          

Leder                          Amund Bø                                          2021                2022

Styremedl/kasserer   Ragnhild Røken Esbjug                      2021                2023

Styremedlem             Leif Mogerhagen                               2021                2023

Styremedlem             Anne Lise Jorstad                               2020                2022               

Styremedlem             Dagfrid Birketveit                              2020                2022

Varamedlem              Kari Wøien                                         2021                2023

Varamedlem              Anne Berit Rustad                              2020                2022

Valgkomitemedlem   Aslaug Dæhlen                                   2021                2023

Valgkomitemedlem   Johan Wardeberg                              2021                2023

Valgkomitemedlem   Sigrid Hammer                                  2020                2022

Kontroll av regnskap  Knut Sterud                                        2021                2023

Kontroll av regnskap  Stein Oppen                                       2021                2023

ÅRSMELDING STEINHUSETS VENNER 2021                                                           Org.nr.: 893 284 362

Foreningens styre:

Amund Bø                              leder               Leif Mogerhagen       styremedlem

Ragnhild Røken Esbjug          kasserer          Anne Lise Jorstad       styremedlem

Dagfrid Birketveit                  nestleder

Varamedlemmer til styret:  Kari Wøien og Anne Berit Rustad

Kontroll av regnskapet:       Knut Sterud og Stein Oppen

Valgkomité:                           Johan Wardeberg, Aslaug Dæhlen, Sigrid hammer

Representant Stiftelsen Steinhuset:           Amund Bø

Vararepresentant Stiftelsen Steinhuset:   Dagfrid Birketveit

Medlemstall Steinhusets Venner: 378 registrerte  personer og foreninger. 112 medlemmer har betalt medlemskontingent i 2021. Æresmedlemmer Steinhusets Venner:  Aase Ingeborg Raastad Velsand og

Kari Ruud Flem.

Steinhusets Venner og Stiftelsen Steinhuset er aktive på www.steinhuset.org og på Facebook med adresse: https://www.facebook.com/Steinhusetgranavollen/.

Aktiviteter og arrangementer:

03. juni:                      ”Vårstemningar”

Konsert med Aage Kvalbein, cello, Maren Myrvold, sopran og Marita Kjetland, piano. En flott konsert med variert program som omfattet både norsk, fransk, spansk og amerikansk musikk.

12. juni                       ”Avduking av Bildentekstilet”

Et arrangement i samarbeid med Stiftelsen Steinhuset. Bildentekstilet, et gjenskapt alterfrontale, ble avduket av biskop Fiske. En svært vellykket dag.

13. september:          ”Berre veit”

En konsertforestilling med sanger fra Edith Piafs repertoar og dikt av Jon Fosse. Utøvere var Eline Holbø Wendelbo, ide, tekst og sang, Arnhild Vik, komposisjon og piano og Sigurd Tingstad, trekkspill.

14. oktober                ”60 år med Bob Dylan”

En spennende musikalsk reise gjennom Bob Dylans musikkproduksjon. Levendegjort av Espen Aas.

15. november                        ”Krigens folkerett”

Cecilie Hellestveit gav oss et fyrverkeri av et foredrag om folkerett og internasjonal politikk.

21. november                        ”Middelaldersøndag i Steinhuset”

Et samarbeidsprosjekt mellom Randsfjordmuseet og Steinhusets Venner. Mange gode foredrag omkring Steinhuset, lokale steinbrudd, geologi, middelalderkirker, historie med mer. En svært interessant dag som mange satte pris på.

26. november                        ”Klassisk jubileumskonsert”

Kjempekveld med Alma Serafin Kraggerud, fiolin, Natallia Papova, piano og Henning Kraggerud, fiolin/bratsj. I anledning femtiårs jubileum for Steinhusets Venner, kalte vi dette en jubileumskonsert. Og for en konsert vi fikk.

27. og 28. november ”Julemarked på Granavollen”

Middelalderforeningen Hadar holdt åpent hus i Steinhuset. Her viste de tidsriktig håndverk, laget middelaldermat og viste våpen og redskaper. Bra med besøk. En hyggelig bruk av Steinhuset.

13. juni – 15. aug.      Steinhuset åpent for omvisning.

Samarbeid mellom Stiftelsen Steinhuset og Steinhusets Venner. Totalt 534 besøkende. Dette er omtrent som i 2020. All guiding utført av seksten frivillige omvisere – tusen takk.

På grunn av korona ble bygdedagen i september avlyst.

Utvidelse av kjøkkenet i Steinhuset har kommet godt i gang. Selve rommet ble ferdig ved årsskiftet, og vi venter på rørlegger og flislegger. Prosjektet går i regi av Stiftelsen Steinhuset, men Steinhusets Venner har  bevilget midler til utvidelsen og har fått midler fra Varigfondet til ny komfyr. Steinhusets Venner har også søknader inne hos Varigfondet og Sparebankstiftelsen DNB om ytterligere støtte.

Vi takker IT-bedriften Marcello, Kulturkontoret for Lunner og Gran, SpareBankstiftelsen Gran, Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal og Varigfondet for økonomisk støtte. Takk til kaffegjengen som møter trofast opp på våre arrangement og til aktører og publikum.  

Gran 17. januar 2022

Amund Bø

sign.

Resultatregnskap 2021

Denne måned Hittil i år
Konto Faktisk Budsjett Avvik Faktisk
Inntekter
Medlemsinntekter
3200 Medlemskontingent 0 0 0 17 476
3230 Egenandel aktiviteter 0 0 0 27 133
Sum Medlemsinntekter 0 0 0 44 609
Tilskudd
3410 Tilskudd 0 0 0 29 000
Andre inntekter
3850 Arrangement inntekter 0 0 0 40 425
3960 Andre inntekter 0 0 0 1 661
Sum Andre inntekter 0 0 0 42 086
Finansinntekter/Kostnader
8040 Renteinntekter 0 0 0 482
Sum Inntekter 0 0 0 116 177
Kostnader
Annen driftskostnad
6800 Kontorrekvisita 0 0 0 5 837
6810 IT kostnader 0 0 0 3 455
6940 Porto 0 0 0 7 200
7770 Bank- og kortgebyr 0 0 0 303
7779 Gebyr betalingsformidling 0 0 0 121
7790 Andre kostnader 0 0 0 84 215
Sum Annen driftskostnad 0 0 0 101 130
Sum Kostnader 0 0 0 101 130
Over/underskudd 0 0 0 15 047

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *