Etter 22 år som styremedlem og kasserer, ble Ragnhild Røken Esbjug takket for sin innsats for Steinhuset. Hun har holdt orden på økonomien, solgt billetter, jobbet dugnad, skaffet flinke musikere pluss, pluss. Det er frivilligheten som holder liv i mye av kulturlivet.