Det er stor aktivitet i Steinhuset denne uken og neste. Alle 6. klassingene i Lunner og Gran er invitert til Steinhuset for å oppleve historien omkring Bildentekstilet. Historien fortelles gjennom en enakter av skuespiller Randi Mossing og visuell kunstner Inge Lauwers har forberedt elevene godt på forhånd. Elevene spiller skyggeteater og er med på avduking av Bildentekstilet.

På denne måten får elevene også oppleve middelalderhuset Steinhuset, og det er hyggelig å få besøk av så mange ivrige og positive ungdommer.

Opplegget er støttet og tilrettelagt av Sparebankstiftelsen og Den Kulturelle Skolesekken Hadeland/Lunner.