Hva nå, Europa?

Europa, verdens nest minste verdensdel, består av 48 stater og har en befolkning som utgjør 11 % av jordens folketall. En verdensdel hvor to verdenskriger har startet, men også en verdensdel med en rik og gammel kulturarv. En verdensdel som har forsynt seg godt av andre kontinenters rikdommer, men som nå i større grad må klare seg med egne ressurser.

I sin bok Gullbrikkespillet kommer Asle Toje med mange interessante synspunkt og meninger om Europas tilstand og framtid.

Putins invasjon av Ukraina, Europas nest største land i areal, har snudd opp ned på situasjonen i Europa. EU har haltet litt i sitt samarbeid, og Storbritannia har meldt seg ut. Krigen i Ukraina ser derimot ut til å sveise EUs 27 medlemsland mye bedre sammen, og de har stilt opp for Ukraina. Både Georgia og Moldova vil søke om medlemskap, og Ukraina sendte søknad midt under krigshandlingene.

Det samme gjelder for NATO-medlemmene. Putins håp om splittelse i alliansen har slått feil, og land som Sverige og Finland sier de ønsker et enda tettere samarbeid med NATO. Tyskland, som har ført en forsiktig linje overfor Russland, har nå snudd, leverer våpen til Ukraina og har samtidig vedtatt å øke sitt forsvarsbudsjett betraktelig.

I 1959 vedtok Stortinget at våpen og ammunisjon produsert i Norge ikke skal selges til områder der det er krig eller der krig truer, men dette prinsippet i norsk våpeneksport ble nå forlatt.

Til og med Oslo SV foreslår å diskutere medlemskap i NATO. Ganske oppsiktsvekkende etter seksti år med NATO motstand fra SF/SV.

Krigen raser, vi har fått den største flyktningstrømmen siden 2. verdenskrig, og ingen fredsløsning er i sikte.

Hvordan kan vi se for oss Europa etter krigen i Ukraina? En blokk som består i grove trekk av demokratiske EU- og NATO-medlemmer og en blokk dominert av en diktator i Russland? Er vi da tilbake i samme situasjon som under den kalde krigen?

Asle Toje er en norsk statsviter, IR-forsker og kommentator. Doktorgrad i internasjonale relasjoner fra University of Cambridge. Toje var tidligere forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt. Fra 2018 ble han medlem av Den Norske Nobelkomite og er i dag nestleder i komiteen. Han har blant annet vært fast spaltist i Klassekampen, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv og =Oslo.

Toje har gjennom bokserien Rødt, hvitt & blått : om demokratiet i Europa, Jernburet: Liberalismens krise og Gullbrikkespillet  belyst Europeisk historie og utvikling.

Om seg selv skriver han i introduksjonen til boken Jernburet fra 2014:

Selv er jeg hva du kanskje kan kalle en ‘tørrlagt liberaler’. Jeg har mistet min ungdoms overbevisning om at frihet trumfer alle andre hensyn og at ‘markedets usynlige hånd’ vil korrigere all ubalanse. Jeg mener vi har en arv det er vår plikt å bevare og å bære videre. Når jeg gransker mine egne tilbøyeligheter, ser jeg en tredeling: Jeg tenderer mot å være ‘rød’ i sosiale spørsmål, liberal i økonomiske henseender og konservativ når det gjelder kultur og politikk.

Velkommen til interessant kveld med Europas framtid som hovedemne.

Billetter i døra. Medlemmer i Steinhusets Venner kan bestille to plasser på amundbo@online.no

eller med SMS til 92858560.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *