Europarådet – et vern om menneskerettighetene. AVLYST

OSLO 20051020

Stortingsrepresentant Thorbjørn Jagland, (Ap ), Buskerud.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 47 hovedsakelig europeiske medlemsstater, som har til sammen 800 millioner
innbyggere. Organisasjonen ble opprettet den 5. mai 1949, og er dermed blant de tidligste tiltak for europeisk integrasjon etter den annen verdenskrig. Jagland har vært generalsekretær i Europarådet i ti år, og har jobbet for en modernisering og revitalisering av rådet. Noe han har klart. For sin innsats for for å fremme demokrati, rettsstaten og menneskerettigheter, fikk Jagland i fjor den polske æresprisen «Knight of Freedom». Her hjemme har Jagland tidligere vært partileder, utenriksminister, statsminister og stortingspresident, og han sitter inne med usedvanlig stor erfaring og kunnskap.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *