Demokratiets langsomme død

BEKLAGER – ALLE BILLETTER SOLGT

Med professor Janne Haaland Matlary

Med sin unike erfaringsbakgrunn fra norsk og internasjonal politikk, har professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary spesielle forutsetninger for å forklare et av vår tids aller viktigste politiske spørsmål: Hvordan skal vi beholde og styrke demokratiet? I Norge har vi lett for å ta demokratiet som selvsagt, men i andre land sloss innbyggerne med livet som innsats for å bevare friheten. Kan svekkelse av de styringsdyktige moderate folkepartiene på sikt true demokratiet? Stor partiflora gir svake regjeringer, som igjen åpner for ytterliggående bevegelser og ønske om en sterk person.

The Economist Group er en britisk pressegruppe som hvert år lager en oversikt over det demokratiske nivået i 167 land. I 2020 ble listen over fullverdige demokratier toppet av Norge, Island og Sverige. På bunnen lå Nord-Korea. Indeksen viser at vi bare har 22 fullverdige demokratier i verden, 54 ufullkomne demokratier, 37 hybridstyresystemer og 54 autoritære regimer. Det skjer endringer hvert år, men tallene viser tydelig at fullkomne demokratier er langt fra i flertall.

Demokratiet er under press mange steder, og selv ikke i den vestlige verden skal vi ta denne styreformen for gitt. Listen er basert på seksti kriterier, og noen av de meste fundamentale er frie valg, politisk frihet, religionsfrihet, foreningsfrihet og retten til rettferdig rettsbehandling.

Alle er velkomne og medlemmer av Steinhusets Venner kan reservere to billetter på sitt medlemskap.

Billetter i døra.

Entre kr. 200,-/skoleu. kr. 100,-.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *