Årsmøte i Steinhusets Venner

Årsmøte

Steinhusets Venner

Tirsdag 21. september 2021 kl. 19.00

Saksliste:

Velkommen ved leder

Valg av møteleder

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Årsmøtet varslet på Steinhusets hjemmeside og på Facebook.

Årsmelding og regnskap lagt ut på hjemmesiden under Steinhusets Venner.

  • Årsmelding for 2020
  • Regnskap for 2020
  • Valg ved valgkomitéen
  • Innkomne saker
  • Orientering om tiltak i Steinhuset

Gran 8. september 2021

Amund Bø

Leder

Dagens styre:                                                                       På valg                      

Leder                          Amund Bø                                          2021

Styremedlem             Ragnhild Røken Esbjug                      2021

Styremedlem             Leif Mogerhagen                               2021   

Styremedlem             Anne Lise Jorstad                               2022

Styremedlem             Dagfrid Birketveit                              2022

Varamedlem              Kari Wøien                                         2021

Varamedlem              Anne Berit Rustad                              2022

Valgkomitemedlem   Aslaug Dæhlen                                   2021

Valgkomitemedlem   Johan Wardeberg                              2021

Valgkomitemedlem   Sigrid Hammer                                  2022

Kontroll av regnskap  Knut Sterud                                        2021

Kontroll av regnskap  Stein Oppen                                       2021

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *