22 år som riksadvokat – hva har det lært meg?

Advokat Tor-Aksel Busch forteller om sin tid som riksadvokat og vil trekke fram viktige elementer fra denne tiden. Busch var riksadvokat i perioden 1997 til 2019. I sin tid som statsadvokat (1981 – 1987) var han aktor i Treholtsaken. Busch fikk, i oktober 2019, årets rettssikkerhetspris «for hans langvarige innsats for å hegne om rettsstatens prinsipper, både i forvaltningen av sitt embete som riksadvokat i en liten mannsalder og som en faglig stemme i den offentlige debatten».Servering.

Entre kr. 200,-/skoleu. kr. 100,-.
Medlemmer i Steinhusets Venner kan bestille to plasser på sitt medlemskap.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *