” Valget i USA – hva står på spill?” UTSOLGT

Statsviter og forfatter Asle Toje til Steinhuset.                                                 

Storparten av verden venter i spenning på resultatet av årets presidentvalg i USA. Et land med verdens største økonomi og som samtidig rår over den største militærmakten, betyr mye for utviklingen verden over. De to store kandidatene til presidentvervet må sies å være totalt forskjellige. Mange av oss synes det er merkelig at en mann som Trump står så sterkt. Han har mange rettssaker gående, var utrolig passiv ved stormingen av Kongressbygningen og fører et språk som er utenkelig for mange.

Sittende president Biden scorer heller ikke så høyt på popularitetslista, selv om han har fått gjennom mye av sin politikk. Biden vil være 83 år når han eventuelt blir tatt i ed i januar i 2025. Man skal ikke dømme etter alder, men han ser jo ikke direkte sprek ut. Nå skal det sies et Trump bare er fire år yngre. Synes litt pussig at et land med 330 millioner innbyggere ikke klarer å finne andre toppkandidater. Flere har prøvd, men de fleste faller fra etter hvert. Nikki Haley henger fortsatt med. Kan hun bli første kvinne i Det Hvite Hus?

En ting er personvalget, men hvordan vil politikken ovenfor resten av verden bli? Kan NATO stå i fare? Må Europa klare seg mer på egen hånd? Trump har vel noe rett når han mener at de Europeiske NATO-landene med til sammen 566 mill innbyggere bør bidra mye mer når USA har bare 330 mill innbyggere. Vil Ukraina tape kampen mot Russland hvis USA reduserer hjelpen? Finnes det løsning i Midtøsten uten USA? Hvordan vil den nye presidenten takle konflikten rundt Taiwan?

Asle Toje er en norsk statsviter, IR-forsker og kommentator. Doktorgrad i internasjonale relasjoner fra University of Cambridge. Toje var tidligere forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt. Fra 2018 ble han medlem av Den Norske Nobelkomite og er i dag nestleder i komiteen. Han har blant annet vært fast spaltist i Klassekampen, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv og =Oslo. Han har for øvrig mange interessante POD-kast programmer.

Om seg selv skriver Toje: Selv er jeg hva du kanskje kan kalle en ‘tørrlagt liberaler’. Jeg har mistet min ungdoms overbevisning om at frihet trumfer alle andre hensyn og at ‘markedets usynlige hånd’ vil korrigere all ubalanse. Jeg mener vi har en arv det er vår plikt å bevare og å bære videre. Når jeg gransker mine egne tilbøyeligheter, ser jeg en tredeling: Jeg tenderer mot å være ‘rød’ i sosiale spørsmål, liberal i økonomiske henseender og konservativ når det gjelder kultur og politikk.

Velkommen til interessant kveld i Steinhuset den 13. mars, med valget i USA som hovedemne.

Billetter i døra. Medlemmer i Steinhusets Venner kan bestille to plasser på amundbo@online.no eller med SMS til 92858560. Pris kr. 200,-.