«Norge som fredsnasjon»

Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo,  Ada Nissen

Er Norge en fredsbyggende nasjon?  Mange liker å fremstille Norge som en aktiv fredsnasjon som vil hjelpe andre land og regioner som ikke klarer å bli enige om fredelige løsninger på sine konflikter. Norske fredsmeklere satser primært på diplomatiske løsninger, men Norge har også vært innblandet i skarpe operasjoner. Har norske fredsmeklere lyktes? For vanlige nyhetslesere kan det virke som mye tid og penger har blitt brukt til liten nytte. Et søk på regjeringen.no gir et sted mellom ti og tjue land hvor Norge har vært involvert, hvor Oslo-avtalen kanskje er mest kjent. Hovedtyngden i foredraget vil ligge på de siste tiårene, men det blir også litt om fredsnasjonens historiske røtter.

Hvorfor satser Norge på dette området? Er det regjeringen som tar alle initiativ, eller er det mange ivrige enkeltpersoner og organisasjoner som er drivkraften? Gir det landet vårt spesielle fordeler innen global politikk? Hvis innsatsen ikke har gitt resultat, hva gjorde man feil? Kanskje vi føler en forpliktelse fordi Den Norske Nobelkomiteen deler ut fredsprisen og at Norge har råd til å drive kostbart diplomati?

Ada Nissen er førsteamanuensis i moderne norsk historie. Nissen har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2015) med avhandlingen «The Peace Architects: Norwegian Peace Diplomacy Since 1989». Hun har vært gjesteforsker ved Columbia University og hatt lengre skriveopphold i New York. I perioden 2017-2022 var Nissen postdoktor ved prosjektet «Statoils historie, 1972-2022» ledet av Professor Einar Lie ved IAKH. Hun har også bodd i og arbeidet med temaer som omhandler Mellom-Amerika.

Hennes forskningsinteresser kan deles inn i to hovedfelt. Det første omhandler norsk og nordisk utenrikspolitikk, freds- og konfliktforskning samt internasjonal politikk generelt. Felt to handler om samspillet mellom økonomi og politikk. Hun har særlig kompetanse på fredsdiplomati og fredsprosesser og har analysert norsk innsats i Afganistan, Sri Lanka, Guatemala, Colombia, Sudan og Oslo-prosessen.

Velkommen til en kveld med et viktig emne.

Alle er velkomne, men medlemmer i Steinhusets Venner kan reservere to plasser til hvert arrangement. Dette gjøres med sms til: 92858560 eller på e-post til: amundbo@online.no. Medlemskap koster kr. 150,- pr. år. Kan vippses til: 26999. Oppgi e-postadresse. Kan også betales til bknt: 2020 08 03133.

Billetter i døra. Kr. 200,-.

 • 00

  dager

 • 00

  timer

 • 00

  minutter

 • 00

  sekunder