Magnus Lagabøtes landslov

Foto: UiO. Hans Jørgen Brun

Historietime med professor og forfatter Jørn Øyrehagen Sunde.

Jørn Øyrehagen Sunde var forsker ved Museet Baroniet Rosendal i 2003-2020 og Professor 2 ved Middelaldersentret i Bergen 2008-2010. Siden 2019 har han vært forsker ved Nasjonalbiblioteket, og samme år tilsatt som professor ved Institutt for offentlig rett i Oslo. Han har publisert 7 bøker og redigert ytterligere 13 bøker. En av bøkene er: «KONGEN, lova og landet» utgitt i 2023. Han har tre ganger fått forelesningsprisen ved Det juridiske fakultetet. I 2012 fikk han Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling. Han har hatt en rekke kåserier i NRK-radio om landslova og kongen Magnus Lagabøter.
Unge prins Magnus ble utdannet hos fransiskanermunkene i Bergen og skulle egentlig ikke bli konge. Storebroren skulle bli konge etter kong Håkon 4, men da broren døde ble Magnus kronet som kong Magnus 6. i 1261. Han var den eneste kongen som i norsk middelalder ikke førte krig. I stedet skapte han Landslova, som ble en grunnsten i norsk politikk, rett og samfunn. Kildene tyder på at Magnus Lagabøtes far, kong Håkon Håkonsson besøkte Steinhuset på Granavollen i 1226.
Arrangementet er et samarbeid mellom Gran Historielag og Steinhusets Venner.
Påmelding innen 13. mars til: Knut Sterud helst på e-post: post@grinaker.net eller på
sms tlf. 90 66 70 00.
Inngang:
Kr 150,- betales kontant i døra
eller med Vipps: 26999