«Krig, konflikt og militærmakt» UTSOLGT

Sverre Diesen var general og forsvarssjef i Norge fra 2005 til 2009. Fra 2012 har han vært ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt med hovedvekt på operasjonsanalyse og langtidsplanlegging.

I september lanserte Gyldendal Diesens bok ”Krig, konflikt og militærmakt. Norsk forsvar i en endret verden”. Krigen i Ukraina har skapt usikkerhet og spørsmål om vår egen sikkerhet og boka tar for seg det komplekse bildet som krig og bruk av militærmakt i vår tid representerer. Det er også en gjennomgang av hvordan krig og krigføring har endret karakter etter den kalde krigen og hvordan dette har endret forutsetningene for det norske forsvaret. Diesen ønsker også større oppmerksomhet rundt det han mener er de største svakhetene ved forsvaret i dag.

Mye er i endring. En brutal angrepskrig mot Ukraina fra et land som også er Norges nabo. Finland har blitt medlem i NATO, snart også Sverige. Usikkerhet rundt årets presidentvalg i USA. Må Europa forberede seg på å klare seg uten massiv støtte fra USA? Har vestlige demokratier slumret for lenge i god tro på fred og framgang? Verden blir ikke noe enklere i 2024.

Velkommen til en interessant kveld.

Medlemmer i Steinhusets Venner kan reservere to plasser til hvert arrangement.

Dette gjøres med sms til: 92858560 eller på e-post til: amundbo@online.no.

Medlemskap koster kr. 150,- pr. år. Kan vippses til: 26999. Oppgi e-postadresse.