Kortfilm som gir et lite innblikk i håndverksprosessene bak Bildentekstilet.
Målet har vært å få de forskjellige elementene, både oppbyggingen av tekstilet og håndverksprosessene, så nært opptil slik vi mener det kan ha vært da det opprinnelige tekstilet ble laget.
se filmen her