Gro E. Lyngstad – Grinakervev

For å ha noe å brodere på må man nødvendigvis ha et underlag å brodere på.

Jeg var heldig og fikk forespørsel om å være med da Bildentekstilet skulle gjenskapes.

Prosjektet har vært svært interessant å være med på og mange dyktige mennesker har jeg møtt i denne prosessen. Ingenting har vært overlatt til tilfeldighetene og detaljer og utrykk i ferdig broderi, har vært grundig vurdert og diskutert.

Utgangspunktet for underlaget til Bildentekstilet var en liten prøvebit av underlaget brukt til rekonstruksjonen av Høylandsteppet (utført av Turid Svarstad Flø).

Garnkvaliteten skulle være 100 % ull, fra norsk spelsau.

Nøsting

Sauegrått garn fra Rauma Ullvare A/S ble bestilt på bakgrunn av dette, og det ble laget renning og vevd tekstil til prøvebrodering. Hege Dagestad skulle farge garnet med vaid etter at valg av vevteknikk var foretatt.

Vi satt opp en egen vev til dette prosjektet og vevde prøvelapper i forskjellige kvaliteter.

Det er et tidkrevende arbeid, med oppsett av vev, nøsting av garn, lage renning, sveiping, hovling, treing, og så veving.

veving av prøvelapper

Det var viktig for prosjektet at det skulle være norsk ullgarn og at alt arbeidet skulle ha lokal forankring til stedet Bilden kirke i sin tid sto.

Dette fikk vi til.

Arbeidet ble utført på Grinakervev