Turid Svarstad Flø

I middelalderen finner vi akantusranken framstilt på mange ulike måter. Den kan være en bord eller et ornament som avgrenser eller rammer inn et motiv, eller den kan være flettet inn i dyrefigurer eller lignende. Vi ser ofte at akantusranken er framstilt med bånd som omslutter ranken der det springer ut en eller flere nye ranker.

Båndene på akantusranken

Nedenfor viser jeg til 2 eksempler:

Detalj – Bayeuxteppet.

Studie av en akantusranke i Bayeuxteppet

Detalj – veggmaleri – Vang Stavkirke.

Veggmaleri i Vang stavkirke i Valdres (kun bevart på en akvarell)

Akantusranken på Bildentekstilet

Slike bånd på akantusranken finnes det i Bildentekstilen også. På akvarellen kan man se disse flere steder på smårankene hvor de er malt med grønn farge og en gang på hovedranken nederst på bildet, malt med hvit farge. Dessuten er det antydet med pensel et hvitt bånd øverst på hovedranken. Dette har gitt oss litt hodebry. Kan det ha vært et brodert bånd her som Peder Alfssøn, når han har laget akvarellen, har oversett og så til slutt har antydet. Dette er ikke plassert der det springer ut nye ranker og vi har lurt på hvorfor det står der det står.

Bildenakvarellen – høyre side – akantusranken.

Bildentekstilet

Jeg bestemte meg for å undersøke dette. Da var det viktig å se på hvilke problemer Peder Alfssøn kan ha møtt da han skulle male (dokumentere) det han så i den opprinnelige Bildentekstilen. Han skulle foruten å male en akvarell overføre denne til et mye mindre format.

Ved å tegne trinn for trinn vil jeg vise hvordan Peder Alfssøn kan ha gått fram.

Trinn 1:

Jeg har hatt en litt enklere oppgave enn Peder  Alfssøn fordi jeg har brukt akvarellen hans og har sluppet å forminske samtidig som jeg har tegnet. Jeg ville ha startet med hovedranken siden den på alle 4 sider tangerer ytterkantene. Da er det lettere å plassere smårankene og løven til slutt.

Omriss av hovedranken

Trinn 2:

Når hovedranken var ferdig ville jeg ha satt på de 4 smårankene som er plassert på utsiden av hovedranken. Disse er plassert en på hver side der hovedranken svinger innover i bildet.

Omrisset med 4 småranker

Trinn 3:

Ser vi på akvarellen er det plassert to og to småranker i hvert hjørne på innsiden av hovedranken. Disse har jeg plassert før jeg tegnet inn løven.

Ferdig skisse

Jeg har her tegnet inn alle bånd som er angitt på akvarellen:  nederst et hvitt bånd som omslutter hovedranken, et feilplassert bånd nederst på småranken, to bånd som sannsynligvis er glemt på de to øverste smårankene som vender innover og et antydet hvitt bånd på hovedranken øverst.

Nå skal vi se litt nærmere på det båndet som er antydet med hvit farge øverst på hovedranken. Se akvarellen bilde 3. Det jeg tror kan ha skjedd er en oppstått feilmargin. Når Peder Alfssøn har forminsket, tegnet og malt akvarellen, har buen øverst til venstre på hovedranken forskjøvet seg litt for mye mot høyre. Dette kan skje enhver som tegner på frihånd. Når buen på hovedranken er forskjøvet vil også den lille ranken som ligger på oversiden av hovedranken bli forskjøvet. Da Peder Alfssøn oppdaget dette var han sannsynligvis kommet langt på akvarellen sin. Det hvite båndet som skulle ha omsluttet hovedranken og den lille ranken som vender utover i bildet, passet plutselig ikke inn lenger. Det ville komme i konflikt med smårankene som vender innover i bildet øverst til høyre og forskyve fargebalansen i akvarellen. Hvit farge synes godt på en mørk flate. Derfor tror jeg han kan ha markert dette hvite båndet der det sannsynligvis har stått på Bildentekstilen og ikke malt det der det ville havne på den akvarellen han utførte.

Jeg har gjort noen forsøk på arbeidstegningen vi bruker til Bildentekstilen. Her har jeg prøvd å rette opp feilmarginene og plassert både hovedranke og miniranke der de burde ha stått om markeringen av båndet er riktig. Det var kun en liten forskyvning som skulle til, se bilde av arbeidstegning.

Arbeidstegning hvor det hvite båndet øverst er tegnet inn på «rett sted»

Jeg har malt et par utsnitt av akantusranken for å vise hvordan det kan ha sett ut i farger.

Akantusranke med hvitt bånd øverst, samt et forslag til venstre side

Detalj av malt akantusranke øverst

Det er morsomt å oppdage slike uregelmessigheter i gamle arbeider. Menneskelige feil oppstod også den gangen. Selv om sannsynligheten er stor for at det kan ha vært slik jeg har skissert her, har vi i referansegruppen funnet ut at vi skal følge akvarellen i dette tilfellet og kun markere båndet. Broderiet er kommet for langt til at det er hensiktsmessig å gjøre disse forandringene nå. Vi får se på dette som en interessant iakttagelse.