Hege Dagestad

Fargeplanten

Fargereseda (Reseda Luteola) er et internasjonalt kjent fargestoff og er det fargeemnet som regnes for å ha best holdbarhet (lysekthet) av de gule fargene. Gule farger har generelt lavere lysekthet enn blå og røde farger.
På grunn av dette var jeg aldri i tvil om at Fargereseda skulle være den
bærende gulfargen, evt. med tilskudd av andre farger for å modifisere gulfargen
fra reseda. Da fargingen foregikk tidlig vår, ble det benyttet tørket fargemateriale.

Fargereseda med blomst

Fargeønsker

Fargereseda gir en litt syrlig gulfarge som kan bli forholdsvis skarp, men dette avhenger
av svært mange faktorer, f.eks. har vannkvaliteten mye å si. I mitt
fargeverksted får jeg en klassisk gul, med forholdsvis lite skarphet (dvs.lite
skrikende farge) under standard betingelser.
Det var ønsker om en dyp gul med varmere skjær enn det reseda gir, på noe av garnet. Selv om man kan manipulere de kjemiske betingelser som vannets hardhet, pH og temperatur, så man må da ty til ekstrafarginger med andre planter, selv om fargereseda ligger i bunnen. Arbeidsgruppen plukket etterhvert ut to hovedgulfarger fra fargesirkelen jeg hadde laget, pluss litt av en noe skarpere variant.

Prøvegarnet kontra broderitråden

Fargeprøvene i fargesirkelen var laget på to forskjellige garnkvaliteter av forholdsvis lyst, ubleket ullgarn, mens det håndspunnede garnet var gråere og med tre forskjellige «fargenyanser» . Dermed ble planleggingen av de forskjellige ønskene noe utfordrende, siden ingenting var direkte sammenliknbart med prøvefargingen.
Det er også verdt å merke seg at jo mer grått garnet er, jo grønnere vil det se ut når man farger med gult!  Dette måtte selvsagt overvåkes nøye og balanseres under fargeprosessen.

Prøvegarnet til høyre med mye hvitere farge

Arbeidet

Det håndspunnede garnet tok ikke opp Fargereseda like bra som garnet i prøvesirkelen. Dette ble enkelt løst ved å doble mengde fargemateriale, slik at det ene fargeønsket ble oppfylt

Ønsket om en litt varmere gulfarge på noe av garnet ble løst ved å overfarge deler av det resedafargede garnet med et røsslyngbad. Røsslyng har ikke samme lysekthet som Fargereseda, men her ble garnet først farget med fargereseda for å få ønsket kvalitet og holdbarhet på gulfargen.

Til slutt ble vannets hardhet manipulert for å få litt av garnet skarpere.

Resultatet

Gulfargene ble ikke helt like de utplukkede fargene fra fargesirkelen, men fargene på det håndspunnede garnet var muligens enda finere til det blå bunnstoffet.
Det hadde selvsagt vært ønskelig å få laget en «mal» med fargeprøver på det riktige garnet først, for å kunne få en mer forutsigbar fargeopplevelse, men alt i alt ble jeg fornøyd med gulfargene, som kanskje ble enda finere til enn det som var i fargesirkelen med fargeprøver.

Selve prosessen viser også at det er svært mange faktorer som påvirker
resultatet ved plantefarging, men som regel blir fargene meget vakre, selv om vi ikke
kan kontrollere dem hundre prosent, slik man kan ved standardisert, kjemisk
farging.