Den gang Peder Alfssøn laget akvarellen av Bildentekstilet i 1627 ble den forminsket ca 1/3 i forhold til teppets mål.

Det er naturlig å tro at med en slik forminskning vil det oppstå mange små feil og forskyvninger.

Jeg har gjort en liten undersøkelse av hjorten i akvarellen for å finne ut hvor store disse feilmarginene kan være.

Da vi skulle lage arbeidstegning til Bildentekstilet startet vi først med at omrisset av akvarellen ble nøyaktig tegnet av for så å bli forstørret til riktig format.

Det ble da godt synlig for oss at flere av figurene hadde litt underlige former og at komposisjonen kunne med fordel rettes opp flere steder. Denne delen i arbeidet er det brukt mye tid på. Det har vært vanskelig å skille mellom feilmargin og middelaldersk fremstillingsmåte med det i bakhodet at Peder Alfssøn har malt akvarellen på 1600-tallet og kanskje lagt igjen noe av sin tidsepoke i fremstillingen.

Mitt forsøk med hjorten.

Jeg bestemte meg for å ha Peder Alfssønns akvarell foran meg mens jeg tegnet hjorten så nøyaktig jeg kunne på frihånd mens jeg forstørret den 3 ganger (rett størrelse). Dvs at jeg gjorde det motsatte av det Peder Alfssøn gjorde.

Deretter la jeg det forstørrede omrisset av akvarellen over den hjorten jeg tegnet på frihånd.

De tusjede og tydeligste linjen er fra det forstørrede omrisset av Peder Alfssøns akvarell, mens de noe mindre tydelige linjene er fra frihåndstegningen av hjorten som jeg laget.

Det er interessant å se hvor store feilmarginene kan være. Det er grunn til å tro at disse også har vært tilstede da Peder Alfssøn forminsket formatet fra tekstil til akvarell. Derfor er det så viktig å ta hensyn til disse feilmarginene som så lett kan oppstå. Hensikten er å komme fram til en god og tidsriktig komposisjon som forhåpentligvis ligger så nær opp til slik det opprinnelig teppet kan ha sett ut.