Olaug Salthe

Det spørsmålet får jeg ofte. Nå, i begynnelsen av mai, svarer jeg at jeg ikke har brodert et eneste sting på det blå bunnstoffet som skal bli til det gjenskapte Bildentekstilet. Men hva i alle dager er det jeg har gjort til nå, hardt arbeidende med tekstilet i et halvt år? Denne artikkelen vil gi interesserte en oppdatering i prosessen.

En av originalkildene våre når Bildentekstilet skal gjenskapes er Peder Alfssøns akvarell av tekstilet fra 1627. Et forstørret foto av den akvarellen har blitt brukt mye i promoteringen av Bildentekstilet. Akvarellen har en størrelse på 33.7 x 21.5 cm (litt større enn et A4-ark) og oppbevares i København ved Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling. Det originale Bildentekstilet var ca. 195 x 82 cm stort. Fra det store formatet på det broderte tekstilet til den lille akvarellen har mye forsvunnet, detaljer, fargenyanser, tekstilt uttrykk osv. Nå er bildet av akvarellen forstørret opp til en størrelse tilsvarende det originale tekstilet.

Har jeg da et broderimønster jeg kan bruke i gjenskapingen? Nei, men jeg har et utgangspunkt for å utarbeide en arbeidstegning. Jeg vet at tekstilet var delt i to omtrent like store deler. På høyre side er det avbildet en løve med et menneskeliknende ansikt omkranset av en akantusranke. På midten er det brodert en setning med runeskrift. Venstre side preges av en jaktscene (en rytter til hest, en hund, en hjort og en fugl). I tillegg sees en liggende/svevende mann, en fisker/glassblåser og under vann tre fisker, en slange og en ambolt/båt. Akvarellen er malt i fargene rødt, gult, grønt, hvitt, sort og blått. En skriftlig beskrivelse av Ole Worm, som mottok originalteppet og akvarellen i København i 1627, forteller at bunnstoffet var blått og at broderiene var gjort med de andre nevnte fargene. Ved flere av elementene på akvarellen kan en se at maleren er preget av 1600-tallet og ikke har gjengitt et romansk kunstuttrykk.

Ved gjenskapingen vil jeg forsøke å føre tilbake det romanske uttrykket av Bildentekstilet. Det holder jeg nå på med når jeg er i ferd med å lage en arbeidstegning. Jeg vil eksemplifisere det med hodet til løven på høyre side. Først tegnet jeg et hode av fra det forstørrete bildet der figurene hadde «riktig» størrelse. Hodet er en prøvelapp brodert med fabrikkframstilt brodergarn på blått ullklede, fig.1. Hodet har fått et menneskelig ansikt, er gjenkjennbart i forhold til fotoet av Bildentekstilet og har et tekstilt uttrykk ved hjelp av kontursting, enkel og dobbelt leggsøm. Seinere har jeg brodert et nytt hode. Det ble inspirert av et britisk broderi, fig.2, fra ca. år 1330. Det er brodert med fabrikkprodusert brodergarn på et håndvevd, grått ullstoff, tilsvarende kvalitet som skal brukes i gjenskapingen. Dette løvehodet fikk et annet preg, fig.3. «Altfor engelsk» var en av kommentarene jeg fikk i referansegruppa. Nå har jeg tegnet et nytt hode inspirert av Sakshaugløven, hogget ut i stein på Sakshaug gamle kirke i Trøndelag, fig.4. Denne løven tror jeg, vil egne seg godt i et tekstilt uttrykk ved hjelp av kontursting, enkel og dobbel leggsøm. Jeg vil først brodere løvehodet litt stort for å teste ut hvordan stingene fungerer.

Slik jobber jeg med flere av elementene til Bildetekstilet. Studerer figuren på akvarellfotoet, lager skisser, går gjennom middelalderlitteratur (dvs ser mest på bilder), prøver ut skissene i broderi, lager nye skisser osv. Det tar tid.

To stikkord i dette arbeide er gjenskaping og beriking. Jeg skal gjenskape Bildentekstilet, ikke rekonstruere da det ikke finnes et originalt tekstil. Mye av det originale preget til teppet har forsvunnet ved Peder Alfssøns omsetting til en liten akvarell, og tolking i lys av hans tidsalder. Jeg vil forsøke å berike tekstilet med søm, broderiteknikker, materialer, farger, form, komposisjon osv slik at det gjenskapte Bildentekstilet vil framstå som et romansk kunstuttrykk når det er ferdig. Jeg vil i flere slike artikler belyse arbeidsprosessen jeg står i sammen med styringsgruppa og referansegruppa, fortsettelse følger.

Referanser.

Browne, Davies og Michael (2016). English Medieval Embroidery. Opus Anglicanum

www.snl.no

Et bilde som inneholder person, liten, bord, drage

Automatisk generert beskrivelse
Foto: OS

Et bilde som inneholder katt

Automatisk generert beskrivelse
Fig.2 fra English Medieval Embroidery (1996, s.11)

Foto: OS

Foto: OS