Turid Svarstad Flø

For å belyse den prosessen man må igjennom for å komme fram til et ferdig kunstverk vil jeg gjerne vise noe fra eget arbeid. Denne prosessen er ganske lik den prosessen det jobbes med i Bildentekstilen.

Det er lett å tenke at det tar lang tid før man får se det ferdige resultatet. Slik er det, og slik bør det være om resultatet skal bli gjennomtenkt og godt.

Mitt oppdrag var å lage grønne antependier til Rødtvet kirke. Det skulle være i 3 deler. Et lesepultklede, antependium og talerstolklede. Oppdragsgiveren ønsket seg motiv som symboliserte vekst og liv. Jeg valgte å jobbe med aks – druer og vinranker.

Hvordan går man så fram for å løse en slik oppgave?

I den første perioden er det lurt å gi seg tid til å «leke litt» som jeg kaller det. Det betyr å jobbe med elementene, men være fri og åpen uten å binde seg eller å tenke på hvordan resultatet skal bli. Lese, tegne, male og oppleve er nøkkelord. For mitt vedkommende ble dette en reise til Frankrike i Cognacdistriktet for å studere «vinåkre». Heldigvis passet det med familiens ferieplaner. Jeg hadde alltid en tegneblokk og malerskrin i sekken på våre utflukter. Jeg brukte tiden til å lage studier av vinblader, drueklaser og vinstokker. Med andre ord rett og slett sitte ute og tegne, male og oppleve kulturen.

Drueklase

Man trenger ikke alltid dra så langt. Bølgende hveteåkre kunne jeg finne hjemme. Jeg plukket strå som jeg tok med hjem for å studere. Her lette jeg etter farger og linjer som jeg kanskje kunne få bruk for. Jeg ble overrasket over alle fargene jeg fant i et enkelt strå når jeg så på det gjennom lupe. Dette laget jeg studier av både med blyant og akvarell.

Studie aks

I andre periode kommer alvoret mer inn. Nå gjelder det å samle alle inntrykkene og komme fram med en ideskisse. Med en ideskissse mener jeg en malt skisse i liten målestokk av den tenkte tekstilen. Dette krever ofte oppdragsgiver å få før en starter på arbeidet.

I den tredje perioden forstørrer man ideskissen til riktige mål og arbeider med linjer, komposisjon og detaljer. Dette kan være en krevende jobb som tar lang tid. Jeg lager alltid denne i farger. Da klargjør jeg mye av det jeg har i hodet. Det gir en slags lettelse å få strukturert disse tankene og overført dem til papiret. Det blir likevel nok å ta tak i når man skal overføre fra arbeidstegning til et tekstilt uttrykk. I mitt tilfelle til billedvev som er en gammel teknikk vi blant annet finner i Baldisholteppet fra middelalderen.

Arbeidstegning i tusj, arbeidstegning i farger og lesepultklede vevd tekstil

Til slutt lager jeg en tusjtegning av den malte versjonen hvor de viktigste linjene blir tegnet inn. Den legger jeg bak veven. Når det gjelder Bildentekstilen jobbes det på samme måte, bare at arbeidstegningen da blir brukt til å overføre mønsteret til bunnstoffet. Arbeidstegningen, eventuelt malt versjon, vil også være viktig for kunstneren å se på underveis. Det blir en rettesnor gjennom hele arbeidet.

Dersom man tenker at farging av garn og prøveveving / brodering kommer i tillegg, forstår man kanskje litt mer av hvorfor det tar så lang tid før man får startet på selve teppet.