Olaug Salthe

Bildentekstilet har avbildet tre menn med sokker, to med ensfargete og en med stripete. Hva slags sokker var det menn gikk med ca. 1200? Styringsgruppa og referansegruppa for prosjekt Bildentekstilet har den siste måneden diskutert dette spørsmålet.

R. Broby-Johansens bok Krop og klær. Klædedragtens kunsthistorie beskriver detaljert romansk drakthistorie. Mennene brukte hoser eller sokkebrok. Hosene ble bundet til kroppen med bånd (2000). Teksten blir illustrert av en rekke kunstverk bl.a. Bayeuxteppet, et steinrelieff fra Chartres i Frankrike og et takmaleri fra Leon i Spania. Imidlertid skriver Broby-Johansen ingenting om hvordan sokkene var tilvirket.

Aagot Noss har skrevet artikkelen Med ein fot i mellomalderen hvor hun sammenlikner arkeologiske funn av sokker fra Herjolfsnes på Grønland og Bockenstensmannens hoser fra Halland i Sverige med sokkebruk i Tinn i Telemark (1994). Noss var på feltarbeid i Tinn i 1962 for å studere folkedrakttradisjoner i distriktet. Hun så da at mennene brukte vadmelsokker til utearbeid som var tilsvarende sokkene fra de arkeologiske funnene ovenfor som er datert til 1300-tallet. Jeg er blitt fortalt at menn brukte «snedde» vadmelsokker (sokker av hjemmevevd vadmel i kypertbinding, klippet på skrå i vevnaden) til langt opp i 1970-årene Tinn. Det var arbeidssokker til hverdagsbruk som ikke var brodert. Disse vadmelsokkene hadde enten strikket/nålebunden tå eller de ble brukt med tåklut.

Strikking var ikke kjent i Norge i tidlig middelalder. Trikotasjeprodukter ble tilvirket ved nålebinding. Votter, luer, sokker, trøyer osv. ble nålebundet. Denne teknikken har ikke den samme elastisiteten ved seg som strikking har.

Mennene på Bildentekstilet bærer alle en kjortel eller tunika som er knelang. På leggene har de trolig hoser som holdes oppe av hosebånd eller sokkebrok. Jeg vil tro at «den liggende» mannen bærer nålebundne hoser da disse er stripete. «Fiskeren/glassblåseren» og rytteren har ensfargete legger, deres hoser kan tenkes være framstilt av vadmel.

Referanser.

Broby-Johansen, R. (2000). Krop og klær. Klædedragtens kunsthistorie. København:    

       Gyldendal.

Noss, Aagot (1994). Med ein fot i mellomalderen. I: Folk og klede – skikk og bruk av Morten

        Bing og Hege Steen (red.). Oslo: Norsk Folkemuseum, s. 71-82.

Salthe, Olaug (2016). Eg har òg ein fot i mellomalderen. Årsoppgåve i folkekunst. Rauland:

       Høgskulen i Søraust-Noreg.

Foto: Elisabeth Haig Jacobsen.
Bildet viser et par vadmelsokker som er videreutviklet fra arbeidssokkene som tidligere ble brukt i Tinn. Stoffet er håndvevd i kypertbinding med entrådig ullgarn i S- og Z-snu. Stampet. Sokkene er klippet på skrå av en alen vadmel. Tåen er strikket av ullgarn.
Hosebåndene er «slengde». Broderiene er ikke tradisjonelle.