Grinakervev har det viktige arbeidet med å veve underlaget det skal broderes på.
I god tid før vevingen av selve underlaget, har det vært vevet og vurdert flere kvaliteter. Dette har vært en viktig prosess, slik at vi ble sikre på at vi fant den kvaliteten vi syntes var best egnet til tekstilet.
Alt vevearbeid er arbeidskrevende, og det er mye som skal på plass før selve vevingen kan begynne!

Her hovles det
Prøveveving av Gro