Fredag 22. november ble kunstkontrakt underskrevet med kunstner Olaug Salthe, i Steinhuset.

Olaug foran et trykk av akvarellen


Med dette er hun ansvarlig for å utføre en gjenskapning av Bildentekstilet med det format, materialer og teknikker som kan ha vært brukt i originalen. En viktig del av jobben vil også bli å formidle prosessen frem mot ferdig tekstil.

Underskrivelse av kunstkontrakt

Vi er sikre på at prosjektet er i de beste hender og ønsker henne hjertelig velkommen og ser fram til et godt samarbeide.

Hadeland avis kom også for å hilse på Olaug under høytideligheten i Steinhuset.