Brodergarnet til bildentekstilet skal spinnes på håndtein.

Guri Snellingen på håndtein

Fra ull til tråd

Når man tenker på spinning ser man gjerne for seg en gammel bestemor ved rokken, men rokken fantes ikke da Bildentekstilet ble skapt.
Men hva spant man på før rokken kom?
Når man skal ta fatt på arbeidet med å gjenskape noe fra 1200 tallet må man bruke håndtein, som er et enkelt, håndholdt redskap
Spinning på håndtein krever samme forarbeid som ved bruk av rokk.

Ulla kan ha mye rusk i seg

Første trinn i arbeidet er utvelgelse av ull.
Da Bildentekstilet ble til fantes bare villsau, så det er den sauerasen som likner mest på den, og som finnes på Hadeland, vi benytter i gjenskapningen.

Ulla skal sorteres, renses, vaskes og renses igjen, og plukkes før man karder den i kardemaskin og så til slutt med håndkare.
Ved plukking av ull velger man ut en passe mengde over- og underull som skal kardes sammen.

Dette er bare en liten smakebit på hva arbeidet med ulla går ut på.
Etterhvert som arbeidet går fremover vil vi vise frem beskrivelser og bildematriell fra de forskjellige prosessene i arbeidet

Guri Snellingen
Spinnerske