Da lagmann Peder Alfssøn dro gjennom Hadeland i 1627 for å dokumentere fornminner fikk han laget en akvarell av tekstilet som han fant i den forfalne trekirken på Bilden. Tekstilet sammen med akvarellen, ble sendt til Ole Worms i København og innlemmet i hans museum.
Siden er det forsvunnet og bare akvarellen og to noe senere tinntrykk er bevart.
Av Worms beskrivelse vet vi at tekstilet målte ca 195 x 80 cm og var brodert med ulltråd på et blått ullstoff. Takket være akvarellen har vi kunnskap om et middelaldertekstil som er av Norges mest interessante, både på grunn av alder og motiv.

Peder Alfssøns akvarell fra 1627 er vår beste kilde til tekstilet som nå er tapt.

Akvarellen er sammen med avbildninger av andre norske gjenstander med runeinnskrifter bundet inn i en liten bok som er tilgjengelig etter avtale ved Universitetet i København.
På akvarellen har Alfssøn skrevet: «Itt gammelt sønder reffuit Altarklæde, hvorpaa ere syd, wdj attskillige farffuer, disse figurer och Runebogstaffuer: Som fands wdj itt lidett øde Capell paa den Bondegaard Bilde, huilked klæde ieg och sender med denne afftegnelse.» (AM 371 fol., 6v i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling, Københavns Universitet.)

M. Stige