Stiftelsen Steinhuset er i gang med å gjennomføre et prosjekt hvor Bildentekstilet gjenskapes med tradisjonelle materialer og metoder. 

Bildentekstilet har fått fornyet oppmerksomhet i det norske miljøet for middelalderstudier etter at den danske forskeren Thomas Lassen holdt et innlegg om akvarellen i et nordisk symposium i 2010. Blant annet har doktorand Ingrid Lunnan Nødseth skrevet en masteroppgave om tekstilet, som kan lastes ned på: http://hdl.handle.net/11250/243338

Målet med prosjektet er å gjøre en kunstnerisk gjenskapning av det tapte tekstilet basert på akvarellen, historiske beskrivelser og høymiddelalderens materialbruk og teknikk.
Prosjektet skal:

  • Vitalisere historisk materialbruk og metoder i tekstilkunsten.
  • Gjennomføre en gjenskapningsprosess som gir læring til deltakere og lokalmiljø gjennom seminarer, blogg og annen formidling.
  • Gjenskape det tapte Bildentekstilet som kunstnerisk utsmykning av Steinhuset.
Dette er et stikk gjort for trykking i en utgave av Worms bok, som illustrerer hvordan mediet påvirker uttrykket.

Det eneste vi kan si med sikkerhet om det originale Bildentekstilet er at det så ganske annerledes ut en akvarellen!
Når bildet skal oversettes tilbake til tekstil igjen er det en gjenskapningsprosess basert på akvarellen og beskrivelsen, men like mye med inspirasjon fra tidens broderikunst.

M. Stige