Peder Alfssøns akvarell fra 1627 er vår beste kilde til tekstilet som nå er tapt. Runeinnskriften er tolket slik: «Lodin merket varet for sin søsterdatter Ragnhild.» (AM 371 fol., 6v i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling, Københavns Universitet.)

Noen få kilometer fra Steinhuset lå gårdskirken på Bilden. Den er for lengst borte men i København er det bevart en 1600-tallsavtegning av et brodert, romansk billedtekstile som kom fra denne kirken. Hadde dette broderiet vært bevart ville det vært kjent av alle med historisk interesse.

Stiftelsen Steinhuset og Steinhusets venner er i gang med å gjennomføre et prosjekt hvor Bildentekstilet gjenskapes med tradisjonelle materialer og metoder. Kulturrådet, Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Gran har så langt støttet prosjektet. Det tapte billedtekstilet ble ifølge runeinnskriften på tekstilet brodert av Ragnhild på Bilden i siste del av 1100-tallet. Da lagmann Peder Alfssøn dro gjennom Hadeland i 1627 for å dokumentere fornminner fikk han laget en akvarell av tekstilet som han fant i den forfalne trekirken på Bilden. Tekstilet sammen med akvarellen ble sendt til Ole Worms i København og ble trolig del av hans berømte samling. Siden er det forsvunnet og bare akvarellen og to noe senere tinntrykk er bevart. Av Worms beskrivelse vet vi at tekstilet målte 196 x 82 cm og var brodert med ulltråd på et blått ullstoff. Takket være akvarellen har vi kunnskap om et middelaldertekstil som er av Norges mest interessante, både på grunn av alder og motiv.

Tekstilet ble på 1600-tallet beskrevet som et alterklede. Det er den mest sannsynlige funksjonen at det har hengt fremme på alteret tilsvarende f.eks. Tingelstadfrontalet. Alternativt kan det være en del av en lengre billedserie; en refill som Bayeuxteppet. Det har i så fall hengt som veggbekledning i kirken eller eventuelt i en hall på gården