Tuften etter Bildenkirka er gjengrodd, men likevel verd turen. Den ligger fritt og høyt med gårdstunet rett nedenfor og fri sikt til Gamle Tingelstad kirke.
Like på den andre siden er det et felt med gravhauger og en steinsetting som er bortimot 2000 år gamle.

Bildenttekstilet var antagelig brukt som alterklede i den lille stavkirken på Bilden. Det var et alternativ til det malte alterfrontalet som er bevart fra Gamle Tingelstad kirke.
Gårdskirken på Bilden er for lengst borte men i København er det bevart en 1600-tallsavtegning av et brodert, romansk billedtekstile som kom fra denne kirken. Hadde dette broderiet vært bevart ville det vært kjent av alle med historisk interesse. Nå er det på tide å gjenskape tekstilet og få det på plass i Steinhuset på Gran hvor det vil utsmykke et av de vel bevarte middelalderrommene.

M. Stige