Ingrid Lunnan Nødseth sin masteroppgave om Bildentekstilet

Ingrid Lunnan Nødseth har skrev sin masteroppgave om Bildentekstilet. Masteroppgaven ble levert ved Insitutt for Kunst- og Media ved NTNU i desember 2012.